« May 2012 | Main

July 26, 2012

*Chú Ý:

 

THÁNG 6 nhâm thìn (Tháng 8 - 2012) Của
Hòa Thượng Thích Từ Thông.

 

1. Tịnh Xá Ngọc Phương - Q. Gò Vấp
 
8giờ00 sáng thứ sáu, ngày 23/6Nhâm Thìn
Nhằm ngày 10/8/2012
2. Tịnh Xá trung tâm - Q. Bình Thạnh
 
8giờ00 sáng thứ bảy, ngày 24/6/Nhâm Thìn
Nhằm ngày11/8/2012
3. TRƯỜNG PHẬT HỌC TP. HCM - Q. 9
 
8giờ30 sáng chủ nhật, ngày 25/6/Nhâm Thìn
Nhằm ngày 12/8/2012
4. CHÙA TỪ NGHIÊM - Q. 108giờ00 sáng thứ hai, ngày 26/6/Nhâm Thìn
Nhằm ngày 13/8/2012
  
  
  
  

July 01, 2012

THÔNG BÁO: Lịch Giảng của HT. Thich Từ Thông vào Tháng 7 năm 2012

1. Tịnh xá Ngọc Phương – Q. Gò Vấp lúc 08 giờ 00 sáng, ngày 13-7-2012 (25-5-Nhâm Thìn)

2. Tịnh xá Trung Tâm – Q. Bình Thạnh lúc 08 giờ 00 sáng, ngày 14-7-2012 (26-5-Nhâm Thìn)

3. Trường Phật Học Tp. Hồ Chí Minh – Q. 9 lúc 08 giờ 30 sáng, ngày 15-7-2012 (27-5-Nhâm Thìn)

4. Chùa Từ Nghiêm – Q. 10 lúc 08 giờ 00 sáng, ngày 16-7-2012 (28-5-Nhâm Thin)


Hosting by Yahoo!