« April 2009 | Main | November 2009 »

May 31, 2009

Kinh (MP3) Thầy giảng tại Trường Phật Học

 

 MP3 04/12/2009 & 04/24/2009

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập (mp3)

Kinh Kim Cang Kỳ 1  (mp3) 

Kinh Kim Cang Kỳ 2  (mp3)

Kinh Kim Cang Kỳ 3  (mp3)

Họp Mặt Đầu Năm 2009 (mp3)

Chúc Tết  (mp3)

KINH SACH

    Trực Chỉ Thi Ca Tập I & II  

    Kinh Kim Cang (pdf) 01/02/2009

    Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông

Quý vị muốn download băng giảng MP3 /SACH của ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin quý vị nhấn chuột vào "Bên phải" các links, rồi chọn "Save Target As."

Kinh (VIDEO) Thầy giảng tại Trường Phật Học

 

VIDEO  04/24/2009

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập 01

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập 02

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập 03

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập 04

 

VIDEO  04/12/2009

Kinh Kim Cang Kỳ 1

Kinh Kim Cang Kỳ 2

Kinh Kim Cang Kỳ 3

Kinh Kim Cang Kỳ 4

Kinh Kim Cang Kỳ 5

Kinh Kim Cang Kỳ 6

Kinh Kim Cang Kỳ 7

 

Quý vị muốn download băng giảng VIDEO của ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin quý vị nhấn chuột vào "Bên phải" các links, rồi chọn "Save Target As."

May 18, 2009

THÔNG BÁO MỚI: Ngài H.T. Thích Từ Thông sẽ tiếp tục THUYẾT PHÁP vào ngày 24 tháng 5 năm 2009.

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử!

Ngài Hòa thượng Thích Từ Thông sẽ tiếp tục THUYẾT PHÁP vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 (Dương Lịch), tức là ngày mùng 1 tháng 5 năm Kỷ Sửu (Âm Lịch). Tại địa chỉ: Trường Phật Học, Số 1, Đường số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là duyên lành lớn để hàng đệ tử chúng con có thể thường xuyên tiếp cận Chánh Pháp và lãnh hội pháp ngữ hùng hồn siêu việt của Thầy. 

Kính thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và xin kính mời tất cả quý Phật tử về Trường Phật Học để thính pháp.  Được biết là Thầy sẽ tặng 2 quyển kinh: "NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ THI TẬP" & "KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT" đến với tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm đó.  Kinh mong quý vị lưu tâm cho.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 


Hosting by Yahoo!