« March 2009 | Main | May 2009 »

April 05, 2009

THÔNG BÁO MỚI (ngày 06 tháng Tư năm 2009)

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng!

Một lần nữa, con kính xin thông báo:

Ngài Hòa thượng Thích Từ Thông sẽ THUYẾT PHÁP vào ngày 12 tháng Tư năm 2009. Tại địa chỉ: Trường Phật Học, Số 1, Đường số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh. Kính mời chư vị về Trường Phật Học để thính pháp.


Hosting by Yahoo!