« January 2010 | Main | March 2010 »

February 20, 2010

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2010 Thầy sẽ về Trường Phật Học

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa đại chúng!

Ngài Hòa thượng Thích Từ Thông sẽ về Trường Phật Học: “Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (Dương Lịch), tức là ngày 22 tháng Giêng năm Canh Dần (Âm Lịch).”  Tại địa chỉ: Trường Phật Học, Số 1, Đường số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, TPHCM. 

Thầy sẽ thuyết pháp và tặng Kinh sách NGÓN TAY CHỈ TRĂNG 2 đến tất cả quý vị.

Xin kính thỉnh chư tôn đức và kính mời toàn thể quý Phật tử.

 


Hosting by Yahoo!