« February 2010 | Main | April 2010 »

March 21, 2010

KINH MỚI ĐĂNG: THAM THIỀN - NEW DHARMA TALKS: MEDITATION (AUDIO MP3)

KINH MỚI ĐĂNG  -  Ngày 29/09/2010  THAM THIỀN - MEDITATION (AUDIO MP3)

Trường Phật Học


Trường Hạ Chùa Phổ Quang Ky 2 (August-05-2010)

Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương (August-05-2010)

Tham Thiền Kỳ 29 -Các Tiến Sĩ Phật Học Ngón Tay Chỉ Trăng 06/27/2010 Trung Tâm Tịnh Xá    (Sửa lại July-06-2010) Phổ Quang    (Sửa lại July-06-2010) Tham Thiền Kỳ 28 -Cao Nguyên Tức Cảnh

Tham Thiền Kỳ 27 -Hảy Tỉnh Thức 

Tham Thiền Kỳ 26 -Cảnh Tỉnh  

Tham Thiền Kỳ 25 -Tùy Hỷ 3 

Tham Thiền Kỳ 24 -Tùy Hỷ

Tham Thiền Kỳ 23 -Tùy Hỷ     Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 (pdf Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 (doc)   Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf) 

Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (doc) 

Tham Thiền Kỳ 22 -Khổ  

Tham Thiền Kỳ 21 -Dollars Đồng-Vietnam Đồng

Tham Thiền Kỳ 20 - Đêm Trăng  

Tham Thiền Kỳ 19 -Ánh Trăng Tà  

Ngón Tay Chỉ Trăng 3 (mp3) April-25-2010

Ngón Tay Chỉ Trăng 3 (VCD-1) Sửa Lại May 3, 2010

Ngón Tay Chỉ Trăng 3 (VCD-2) Sửa Lại May 3, 2010

Tham Thiền Kỳ 18 -Sinh Nhật  Tham Thiền Kỳ 17 -Trời Xanh Mây Trắng 

Tham Thiền Kỳ 16 -Chân Vọng Không Hai 

Tham Thiền Kỳ 15 -Hỏi Trăng

Tham Thiền Kỳ 14 -Con Công Đầu Đàn (Sửa Lại March 23, 2010) 

Tham Thiền Kỳ 13 -Họa Vận

Tham Thiền Kỳ 12 -Dưới Trăng Sao

Tham Thiền Kỳ 11 -Tỉnh Mê

Tham Thiền Kỳ 10 -Chơi

Tham Thiền Kỳ 9 -Xem Trăng

Tham Thiền Kỳ 8 -Viên Thức Thiền Sư

Tham Thiền Kỳ 7 -Tiếng Chuông Chùa

Tham Thiền Kỳ 6 -Chiều

Tham Thiền Kỳ 5 - Khuya

Tham Thiền Kỳ 4 - Cư Trân Lạc Đạo

Tham Thiền Kỳ 3 - Khói Lam Chiều

Tham Thiền Kỳ 2 - Khói Lam Chiều

Tham Thiền-Kỳ 1 - Tu Học Vỡ Lòng

Tham Thiền Khai-Thị Tri  Kiến

Ngón Tay Chỉ Trăng 03/07/2010

Ngón Tay Chỉ Trăng 11/22/2009

Ngón Tay Chỉ Trăng 11/20/2009

 Họp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009 - Kỳ 01 (VCD)

 Họp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009 - Kỳ 02 (VCD)

 Họp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009 - Kỳ 03 (VCD)

    Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf)

    Ngón Tay Chỉ Trăng 2(pdf)

     Ngón Tay Chỉ Trăng 3(pdf) 

     Ngón Tay Chỉ Trăng 1(doc)

     Ngón Tay Chỉ Trăng 2(doc)

       Ngón Tay Chỉ Trăng 3(doc) 

 

Quý vị muốn hạ tải (download) băng giảng MP3 /VCD/KINH SACH của ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin quý vị nhấn chuột vào "Bên phải" của "bài nào" mà quý vị thích hạ tải, rồi chọn "Save Target As."  Nếu có bài nào bị trục trặc kỷ thuật, xin quý vị hoan hỷ thông báo vào đây hoặc email cho webmaster@lieulieuduong.org giùm.  Xin chân thành cảm ơn quý vị.

 

 

   Trở về Trang Gốc                     Trở về Trang Thư Mục

 

 

March 20, 2010

Cách để đọc được tiếng Việt

 

Kính thưa quý vị, Tiếng Việt con sử dụng trong trang web www.lieulieuduong.org là Unicode [encoding UTF-8].  Web này được chạy tốt trên chương trình duyệt web như là Internet Explorer...

  • Đối với Internet Explorer, nếu quý vị không đọc được tiếng Việt trong trang này, trước hết xin quý vị vào menu "View" (nằm ở trên phía bên trái của màn hình) rồi chọn EncodingUnicode (UTF-8).
  • Trong Internet Explorer, nếu quý vị vẫn chưa đọc được tiếng Việt, điều đó có nghĩa là cần phải chỉnh font. Trước hết quý vị chọn bộ font để hiện là “Times New Roman”.  (Font ở menu /Tools/Options).  Sau đó thì quý vị sẽ đọc được Tiếng Việt.
  • Nếu quý vị vẫn chưa đọc được tiếng Việt, thì có nghĩa là font “Times New Roman” của quý vị không hỗ trợ Unicode. Điều này chỉ xảy ra với Windows 98 trở về trứơc. Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP đều đã hỗ trợ Unicode.  Xin quý vị download chương trình unicode.exe để cài bộ font unicode.

 


 

To read Vietnamese Text

The pages on this site work well with web browser Internet Explorer. I use Unicode [UTF-8] to encode the text in these pages.

  • If your browser  Internet Explorer does not display the Vietnamese text correctly, please manually enable the UTF-8 encoding by using the menu /View/Encoding.
  • If your browser still does not display the Vietnamese text correctly, then you need to check the font setting. Please switch to Unicode fonts (generally “Times New Roman”) by using the menu /Tools/Options if your browser is Internet Explorer. In most of the cases the Vietnamese text on this pages should be displayed correctly.
  • Otherwise it is a big chance that your font (Times New Roman) does not support Unicode UTF-8. It happens only to older Windows platform (Windows 98 or older). Windows 98se, Windows ME, Windows 2000 or Windows XP has Unicode UTF-8 fonts as a standard features.  You need to download the program unicode.exe to install the font.

 

 

 

 

  Trở về Trang Gốc                     Trở về Trang Thư Mục


Hosting by Yahoo!